Izvod iz Britanskog farmaceutskog casopisa

 Na 74-om Svetskom Kongresu Farmaceuta i Farmaceutskih naucnika koji je odrzan na Tajlandu, u periodu od 31.08.-04.09.2014. godine, prestavnici Apoteke Vrsac, prezentovali su postere broj 1 i 2. Dok je poster broj 3 prezentovan na 6. Kongresu Farmaceuta Srbije sa medjunarodnim ucescem koji je odrzan u periodu od 15.10.-19.10.2014. godine u Beogradu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva apoteka u Vršcu osnovana je još 1784. godine; 225 godina postojanja apotekarske službe u Vršcu svedoči o jednoj izuzetno bogatoj prošlosti u istoriji zdravstvene kulture. Apoteka Vršac danas posluje sa vizijom da bude dostupna u celoj opštini Vršac, kao i mestima koja ne pripadaju Vršcu, ali su kilometrima bliža Vršcu nego matcičnoj opštini.

Apoteka Vršac poseduje raznovrsnost u pružanju usluga u smislu:

– sprovođenja raznih akcija u cilju prevencije zdravlja, pružanjem dijagnostičkih usluga: merenje hpertenzije, nivoa holesterola, triglicerida, venske cirkulacije, organizovanjem “kozmetičkih dana”, u smislu promocije zdravlja;

– deljenje flajera mladima: kako da se zaštite od alkoholizma, narkomanije;

– mogućnost fizičkog odvajanja za nesmetanu komunikaciju, davanje saveta farmaceuta i pacijenta.

Kroz “kutak” u Apoteci namenjen za diskretnu komunikaciju sa pacijentom i postizanjem veće saradnje između pacijenata i farmaceuta.