180-1-Obavestenje o zakljucenim ugovorima u drugom kvartalu 2020. godine a na osnovu okvirnog sporazuma

109-15-OBAVESTENJE O ZAKLJUCENIM UGOVORIMA-MEDICINSKA POMAGALA-IGLE ZA INSULIN

82-16-OBAVESTENJE O ZAKLJUCENIM UGOVORIMA-MEDICINSKA POMAGALA-PELENE

109-12-ODLUKA O DODELI UGOVORA-MEDICINSKA POMAGALA-IGLE ZA INSULIN

71-28-OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU-MEDICINSKA POMAGALA-TEST TRAKE I URIN TEST TRAKE

64-12-OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU-POTROSNI MATERIJAL ZA SPOLJNU PORTABILNU INSULINSKU PUMPU

82-11-Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala-pelene-RFZO

71-19-Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala-test trake i

109-6-Poziv za podnosenje ponuda-Medicinska pomagala-igle za insulin-RFZO

109-5-Konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-igle za insulin-RFZO

64-10-ODLUKA O DODELI UGOVORA-POTROSNI MATERIJAL ZA SPOLJNU PORTABILNU INSULINSKU PUMPU

82-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-pelene-RFZO-po partijama

82-5-konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-pelene-RFZO

71-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-test trake i urin test trake-RFZO-po partijama

71-5-Konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-test trake i urin test trake-RFZO

64-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-RFZO-dve partije

64-5-Konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-RFZO-dve partije

65-19-Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Medicinska pomagala-igle za insulin-RFZO

62-24-Obavestenje o zakljucenim ugovorima-Medicinska pomagala-RFZO

76-22-Obavestenje o zakljucenim ugovorima-Medicinska pomagala-pelene-RFZO

32-45-Obavestenje o zakljucenim ugovorima-Lekovi sa liste D-RFZO

76-18-ODLUKA O DODELI UGOVORA-MEDICINSKA POMAGALA-PELENE-RFZO

65-16-ODLUKA O DODELI UGOVORA-MEDICINSKA POMAGALA-IGLE ZA INSUL

38-33-Obavestenje o zakljucenim ugovorima-Medicinska pomagala-test trake,lancete i urin test trake-RFZO

38-32-Obavestanje o obustavi postupka za partiju broj 10

31-16-Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Medicinska pomagala-potrosni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu-RFZO

76-11-Obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda-Medicinska-pomagala-pelene-RFZO

76-9-Izmenjena konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-pelene-RFZO

62-15-ODLUKA O DODELI UGOVORA-MEDICINSKA POMAGALA-RFZO

76-7-Izmenjena konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-pelene-RFZO

38-21-Odluka o obustavi postupka za partiju 10-Medicinska pomag

38-20-Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala-test trake,la

32-16-Odluka o dodeli ugovora-Lekovi sa liste D-RFZO

31-12-ODLUKA O DODELI UGOVORA-POTROSNI MATERIJAL ZA SPOLJNU POR

76-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-pelene-RFZO-po partijama

76-5-Konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-pelene-RFZO

65-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-igle za insulin-RFZO-po partijama

65-5-Konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-igle za insulin-RFZO

62-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-RFZO-po partijama

62-5-konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-RFZO

38-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-test trake,lancete i urin test trake-RFZO-po partijama

38-5-Konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-test trake,lancete i urin test trake-RFZO

32-6-Poziv za podnosenje ponudа-Lekovi sa liste D-RFZO-po partijama

32-5-Konkursna dokumentacija-Lekovi sa liste D-RFZO-po partijama

31-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-RFZO-dve partije

31-5-Konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-RFZO-dve partije

132-22-Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Lek sa liste D-RFZO-colestyramine

132-18-Odluka o dodeli ugovora-Lek sa liste D-colestyramine

132-11-Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-Lek sa liste D-RFZO-colestyramine

132-9-Izmenjena konkursna dokumentacija-Lek sa liste D-RFZO-colestyramine

132-8-Odgovor na pitanje broj 1-Lek sa liste D-RFZP-colestyramine

132-6-Poziv za podnosenje ponudа-Lek sa liste D-RFZO-colestyramine

132-5-Konkursna dokumentacija-Lek sa liste D-RFZO-colestyramine

88-28-Obavestenje o zakljucenim ugovorima-Lekovi sa liste D-RFZO-po partijama

87-14-Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Medicinska pomagala-RFZO-dve partije

69-18-Obavestenje o zakljucenim ugovorima-Medicinska pomagala-igle za insulin-RFZO

88-15-Odluka o dodeli ugovora-Lekovi sa liste D-RFZO

87-11-ODLUKA O DODELI UGOVORA-MEDICINSKA POMAGALA-RFZO

68-41-Obavestenje o zakljucenim ugovorima-Medicinska pomagala-test trake i lancete-RFZO

69-15-ODLUKA O DODELI UGOVORA-MEDICINSKA POMAGALA-IGLE ZA INSUL

51-25-Obavestenje o zakljucenim ugovorima-Medicinska pomagala-pelene-RFZO

68-30-Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala-test trake i

37-31-Obavestenje o zakljucenim ugovorima-Medicinska pomagala-RFZO

68-11-Izmena konkursne dokumentacija-Medicinska pomagala-test trake i lancete-RFZO

88-6-Poziv za podnosenje ponudа-Lekovi sa liste D-RFZO-po partijama

88-5-Konkursna dokumentacija-Lekovi sa liste D-RFZO-po partijama

87-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-RFZO-dve partije

87-5-Konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-RFZO-dve partije

51-17-Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala-pelene-RFZO

37-27-Obavestanje o obustavi postupka za partijе broj 17 i 18

68-8-Odgovor-na-pitanje-broj-1-Medicinska pomagala-test trake i lancete-RFZO

69-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-igle za insulin-RFZO

69-5-Konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-igle za insulin-RFZO

51-7-Izmenjena konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-pelene-RFZO

68-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-test trake i lancete-RFZO

68-5-Konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-test trake i lancete-RFZO

37-23-Odluka o obustavi postupka za partije 17 i 8-Medicinska p

37-22-Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala-RFZO

37-9-konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-RFZO

51-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-pelene-RFZO

51-5-konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-pelene-RFZO

37-8-Odgovor-na-pitanje-broj-1-Medicinska pomagala-RFZO

37-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-RFZO

37-5-konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-RFZO

205-21-Obavestenje o zakljucenоm ugovoru-Medicinska pomagala-igle za insulin-RFZO

205-15-Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala-igle za insu

184-17-Obavestenje o zakljucenоm ugovoru-Medicinska pomagala-RFZO

205-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-igle za insulin-RFZO

205-5-konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-igle za insulin

184-14-Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala-RFZO

184-8-Odgovor-na-pitanje-broj-1-Medicinska pomagala-RFZO

184-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-RFZO

184-5-konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-RFZO

150-33-Obavestanje o obustavi postupka za partiju broj 40

150-32-Obavestenje o zakljucenim ugovorima-Medicinska pomagala-test trake i lancete-RFZO

150-22-Odluka o obustavi otvorenog postupka za partiju 40

150-21-Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala-test trake i lancete-RFZO

150-9-Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-Medicinska pomagala,test trake i lancete

150-7-Izmenjena konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala,test trake i lancete-RFZO

126-20-Obavestenje o zakljucenim ugovorima-Lekovi sa liste D-RFZO

150-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-test trake i lancete-RFZO

150-5-Konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala,test trake i lancete-RFZO

126-12-Odluka o dodeli ugovora-Lekovi sa liste D-RFZO

126-6-Poziv za podnosenje ponudа-Lekovi sa liste D-RFZO

126-5-Konkursna dokumentacija-Lekovi sa liste D-RFZO

88-24-Obavestenje o zakljucenim ugovorima-Lekovi sa liste D-RFZO

96-16-Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala-pelene i urin

88-22-Odluka o dodeli ugovora-Lekovi sa liste D-RFZO

70-29-Obavestanje o obustavi postupka za partiju broj 25

70-28-Obavestenje o zakljucenim ugovorima-Medicinska pomagala-test trake i lancete-RFZO

88-10-Odgovor-na-pitanje-broj-1-Lekovi sa liste D-RFZO

88-7-Izmena konkursne dokumentacije-Lekovi sa liste D-RFZO

70-18-Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala-test trake i

70-19-Odluka o obustavi otvorenog postupka za partiju broj 25

96-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-pelene i urin test trake-RFZO

96-5-Konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala,pelene i urin test trake-RFZO

88-6-Poziv za podnosenje ponudа-Lekovi sa liste D-RFZO

88-5-Konkursna dokumentacija-Lekovi sa liste D-RFZO

51-22-Odluka o dodeli ugovora

51-11-Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-Medicinska pomagala-RFZO

51-9-Izmena konkursne dokumentacije-Medicinska pomagala-RFZO

70-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-test trake i lancete-RFZO

70-5-Konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala,test trake i lancete-RFZO

51-8-Odgovor-na-pitanje-broj-1-Medicinska pomagala-RFZO

51-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-RFZO

51-5-Konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-RFZO

266-21-Odluka o obustavi postupka za partiju 45-Medicinska poma

266-20-Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala-igle za insu

266-10-Odgovor-na-pitanje-broj-1-Medicinska pomagala-igle za insulin i urin test trake-RFZO

266-9-Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-Medicinska pomagala-igle za insulin i urin test trake-RFZO

266-7-Izmena konkursne dokumentacija-Medicinska pomagala-igle za insulin i urin test trake-RFZO

266-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-igle za insulin i urin test trake-RFZO

266-5-Konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-igle za insulin i urin test trake-RFZO

210-20-Obavestenje o zakljucenim ugovorima-Medicinska pomagala-pelene-RFZO

210-15-Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala-pelene-RFZO

210-7-Izmenjena konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala,pelene-RFZO

188-39-Obavestenje o zakljucenim ugovorima-Medicinska pomagala-test trake i lancete-RFZO

210-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala,pelene-RFZO

210-5-Konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala,pelene-RFZO

188-25-Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala-test trake i lancete-RFZO

188-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala,test trake i lancete-RFZO

 188-5-Konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala,test trake i lancete-RFZO

122-75-Obavestenje o zakljucenim ugovorima-Lekovi sa liste D-RFZO

120-25-Obavestenje o zakljucenim ugovorima-Medicinska pomagala-RFZO

122-25-Obavestenje o obustavi postupka za partiju broj 44-Lekovi sa liste D-RFZO

122-24-Odluka o obustavi postupka za partiju broj 44-Lekovi sa

122-23-Odluka o dodeli ugovora-Lekovi sa liste D-RFZO

120-18-Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala-RFZO

122-9-Odgovor na pitanje broj 1-Lekovi sa liste D-RFZO, po partijama

69-28-Obavestenje o zakljucenim ugovorima-Medicinska pomagala,igle za insulin i potrosni materijal-RFZO

120-8-Odgovor na pitanje broj 1-Medicinska pomagala-RFZO, po partijama

122-6-Poziv za podnosenje ponudа-Lekovi sa liste D-RFZO-po partijama

122-5-Konkursna dokumentacija-Lekovi sa liste D-RFZO

120-6-Poziv za podnosenje ponudа-Medicinska pomagala-RFZO-po partijama

120-5-Konkursna dokumentacija-Medicinska pomagala-RFZO

75-26-Obavestenje o zakljucenim ugovorima-Medicinska pomagala,pelene-RFZO,po partijama

80-14-Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Lekovi sa liste D-RFZO,po partijama

69-22-Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke za partije 4,5 i 6

69-19-Odluka o obustavi otvorenog postupka-Medicinska pomagala,igle za insulin i potrosni materijal-RFZO

69-18-Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala,igle za insulin i potrosni materijal-RFZO

75-20-Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala,pelene-RFZO

80-12-Odluka o dodeli ugovora-Lekovi sa liste D-RFZO

75-12-Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda,Medicinska pomagala,pelene-RFZO

75-10-Izmena konkursne dokumentacije,Medicinska pomagala,pelene-RFZO

69-9-Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-Medicinska pomagala,igle za insulin i potrosni materijal-RFZO

69-7-Izmena konkursne dokumentacija,Medicinska pomagala,igle za insulin i potrosni materijal-RFZO

75-8-Izmena konkursne dokumentacije,Medicinska pomagala,pelene-RFZO

80-6-Poziv za podnosenje ponudа,Lekovi sa liste D-RFZO,po partijama

80-5-Konkursna dokumentacija,Lekovi sa liste D-RFZO

75-6-Poziv za podnosenje ponudа,Medicinska pomagala,pelene-RFZO,po partijama

75-5-Konkursna dokumentacija,Medicinska pomagala,pelene-RFZO

69-6-Poziv za podnosenje ponudа,Medicinska pomagala,igle za insulin i potrosni materijal-RFZO,po partijama

69-5-Konkursna dokumentacija,Medicinska pomagala,igle za insulin i potrosni materijal-RFZO

376-21-Obavestenje o zakljucenim ugovorima,Medicinska pomagala-RFZO,po partijama

376-20-Obavestenje o obustavi postupka,Medicinska pomagala-RFZO,partija 69

376-14-Odluka o obustavi postupka za partiju broj 69

376-13-Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala-RFZO

376-6-Poziv za podnosenje ponude,Medicinska pomagala-RFZO,po partijama

376-5-Konkursna dokumentacija,Medicinska pomagala-RFZO,po partijama

319-50-Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke za partiju broj 49,Medicinska pomagala,test trake i lancete-RFZO

319-49-Obavestenje o zakljucenim ugovorima,Medicinska pomagala,test trake i lancete-RFZO

319-27-Odluka o obustavi otvorenog postupka za partiju broj 49

319-26-Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala,test trake i lancete-RFZO

319-8-Izmenjena konkursna dokumentacija,Medicinska pomagala,test trake i lancete-RFZO

319-6-Poziv za podnosenje ponude,Medicinska pomagala,test trake i lancete-RFZO,po partijama

319-5-Konkursna dokumentacija,Medicinska pomagala,test trake i lancete-RFZO

275-20-Obavestenje o zakljucenom ugovoru,Medicinska pomagala,pelene-RFZO

275-16-Odluka o dodeli ugovora,Medicinska pomagala,pelene-RFZO

234-28-Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Medicinska pomagala,igle za insulin-RFZO

275-9-Izmenjena konkursna dokumentacija,Medicinska pomagala,pelene-RFZO

275-7-Izmenjena konkursna dokumentacija,Medicinska pomagala,pelene-RFZO

275-6-Poziv za podnosenje ponude,Medicinska pomagala,pelene-RFZO,po partijama

275-5-Konkursna dokumentacija,Medicinska pomagala,pelene-RFZO

234-6-Poziv za podnosenje ponuda,JN dobara-Medicinska pomagala,igle za insulin-RFZO

234-5-Konkursna dokumentacija,Medicinska pomagala,igle za insulin-RFZO

198-24-Obavestenje o zakljucenom ugovoru,JNMV usluga-Prevoz zaposlenih na posao i sa posla

198-6-Poziv za podnosenje ponude,JNMV usluga prevoza zaposlenih na posao i sa posla

198-5-Konkursna dokumentacija,JNMV usluga prevoza zaposlenih na posao i sa posla

100-42-Obavestenje o zakljucenim ugovorima,JN dobara-Medicinska pomagala,po partijama-RFZO

100-41-Obavestenje o obustavi postupka JN,partije 28,32 i 33,JN dobara-Medicinska pomagala-RFZO

87-39-Obavestenje o zakljucenim ugovorima,JN dobara-Test trake i lancete,po partijama-RFZO

87-35-Obavestenje o obustavi postupka za partiju 8, Test trake i lancete, po partijama-RFZO,23.04.15

100-13-Izmenjena konkursna dokumentacija,Medicinska pomagala-RFZO,01.04.15.

100-11-Odgovor na pitanje br. 1-Medicinska pomagala,po partijama-RFZO,30.03.15

100-8-Izmenjena konkursna dokumentacija,Medicinska pomagala-RFZO,24.03.15.

87-8-Izmenjena konkursna dokumentacija,test trake i lancete-RFZO,23.03.15.

100-6-Poziv za podnosenje ponuda,JN dobara-Medicinska pomagala-RFZO,13.03.15

100-5-Konkursna dokumentacija,Medicinska pomagala-RFZO,13.03.15.

87-6-Poziv za podnosenje ponuda,JN dobara-Test trake i lancete-RFZO,09.03.15

87-5-Konkursna dokumentacija,test trake i lancete-RFZO,09.03.15.

40-14-Izmena konkursne dokumentacije,jnmv kancelarijskog materijala,po partijama,10.02.15

40-5-Poziv za podnosenje ponuda,jnmv kancelariskog materijala,po partijama,09.02.15

40-4-Konkursna dokumentacija,jnmv kancelarijskog materijala,po partijama,09.02.15

530-52-Obavestenje o zakljucenim ugovorima,31.01.15.

489-35-Obavestenje o zakljucenom ugovoru,Medicinska pomagala,igle za insulin,05.01.15.

530-37,Odluka o dodeli ugovora,javna nabavka lekova sa liste AA1-RFZO,31.12.14.

530-30,Odluka o dodeli ugovora,javna nabavka lekova sa liste AA1-RFZO,30.12.14.

530-15,Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije,Lekovi sa liste AA1,19.12.14.

3.Izmena konkursne dokumentacije-Lekovi sa liste A i A1-RFZO,19.12.14.

530-12 Odgovor na pitanje br.1,JN dobara-Lekova sa liste A i A1-RFZO,19.12.2014.

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda,18.12.2014.

2.Izmena konkursne dokumentacije-Lekovi sa liste A i A1-RFZO,18.12.14.

Izmenjena konkursna dokumentacija-Lekovi sa liste A i A1-RFZO,12.12.14.

Obavestenje o zakljucenim ugovorima,Medicinska pomagala,pelene-RFZO, 09.12.2014.

Odluka o dodeli ugovora,igle za insulin,01.12.2014.

Poziv za podnosenje ponuda,JN Lekova sa liste A i A1-RFZO,24.11.2014.

Konkursna dokumentacija-Lekovi sa liste A i A1-RFZO,24.11.2014

Odluka o dodeli ugovora,JN dobara-Medicinska pomagala,pelene,19

Obavestenje o zakljucenim ugovorima,JN dobara-Medicinskih pomagala,test trake i igle-RFZO,06.11.2014.

Poziv za podnosenje ponuda,JN medicinskih pomagala,igle za insulin-RFZO,24.10.2014.

Konkursna dokumentacija,Medicinska pomagala,igle za insulin-RFZO,24.10.2014.

Prethodno obavestenje, lekovi sa liste A i A1-RFZO,23.10.2014.

Poziv za podnosenje ponuda,JN medicinskih pomagala,pelena-RFZO,14.10.2014.

Konkursna dokumentacija,JN medicinskih pomagala,pelena-RFZO,14.10.2014.

Odluka o dodeli ugovora-Medicinska pomagala, test trake i igle,12.09.2014.

Ponderi-Medicinska pomagala,test trake i igle,12.09.2014.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru,JNMV usluga zakupa poslovnog prostora,04.09.2014.

Odluka o dodeli ugovora,JNMV usluga zakupa poslovnog prostora,18.08.2014.

Poziv za podnosenje ponuda,JNMV usluga-Zakup poslovnog prostora,30.07.2014.

Konkursna dokumentacija,JNMV usluga-Zakup poslovnog prostora,30.07.2014.

Obavestenje o zakljucenim ugovorima, Medicinska pomagala, test trake i igle,10.07.2014.

Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava, test trake i igle,11.06.2014.

Obavestenje o zakljucenim ugovorima,Medicinska pomagala-RFZO,06

Odluka o dodeli ugovora,Medicinska pomagala,test trake i igle, 03.06.2014.

Ponderi,Medicinska pomagala,test trake i igle,03.06.2014.

Odluka o dodeli ugovora,Medicinska pomagala,test trake i igle,29.05.2014.

Ponderi,Medicinska pomagala,test trake i igle,29.05.2014.

Obavestenje o zakljucenim ugovorima,Medicinska pomagala,pelene-RFZO, 28.05.2014.

Obavestenje o zakljucenim ugovorima,Lekovi sa liste A i A1-RFZO, 26.05.2014.

Odluka o dodeli ugovora,Medicinska pomagala,test trake i igle,12.05.2014.

Ponderi,Medicinska pomagala,test trake i igle,12.05.2014.

Izmena odluke o dodeli ugovora,lekovi sa liste A i A1-RFZO,12.05.2014.

Odluka o dodeli ugovora,JN dobara-Medicinskih pomagala,pelena-RFZO 06.05.2014.

Ponderi,Medicinska pomagala, pelene,06.05.2014.

Odluka o dodeli ugovora,JN dobara-Medicinskih pomagala,pelena-RF

Ponderi,JN dobara-Medicinskih pomagala,pelena-RFZO,30.04.2014..txt

Odluka o dodeli ugovora,JN dobara-Medicinskih pomagala-RFZO,30

Ponderi,JN dobara-Medicinskih pomagala-RFZO,30.04.2014.

Odluka o dodeli ugovora,JN dobara,lekova sa liste A i A1-RFZO,30.04.2014.

Ponderi,JN dobara,lekova sa liste A i A1-RFZO,30.04.2014..txt

Odgovor na pitanje broj 2,JN dobara-Medicinskih pomagala,test trake i igle-RFZO,25.04.2014.

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda,JN dobara-Medicinskih pomagala,test trake i igle,22.04.2014.

Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije,JN dobara-Medicinskih pomagala, test trake i igle-RFZO,22.04.2014.

Izmenjena konkursna dokumentacija,JN dobara-Medicinskih pomagala,test trake i igle,22.04.2014.

Odgovor na pitanje broj 1,JN dobara-Medicinskih pomagala,test trake i igle,22.04.2014.

Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije,javna nabavka dobara-Medicinskih pomagala, test trake i igle-RFZO,11.04.2014.

Izmenjena konkursna dokumentacija,JN dobara-Medicinskih pomagala,test trake i igle,11.04.2014.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru,JN kancelarijskog materijala,partija 3-Kese za pakovanje robe u apotekama,31.03.2014.

Odgovor na pitanje broj 1,JN dobara-Medicinskih pomagala,JN broj 1.1.2-2014,31.03.2014.

Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije,JN dobara-Medicinskih pomagala,pelena-RFZO,28.03.2014.

Izmenjena konkursna dokumentacija,JN medicinskih pomagala,pelena-RFZO,28.03.2014.

Odgovor na pitanje br.1,JN dobara-Medicinskih pomagala, pelena-RFZO,28.03.2014.

Poziv za podnosenje ponuda,JN medicinskih pomagala-RFZO,28.03.2014.

Konkursna dokumentacija,JN dobara-Medicinskih pomagala ,28.03.2014

Poziv za podnosenje ponuda,JN medicinskih pomagala,test trake i igle-RFZO,27.03.2014.

Konkursna dokumentacija,JN dobara-Medicinskih pomagala,test trake i igle,27.03.2014.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru, usluge prevoza zaposlenih na posao i sa posla,JN broj 1.2.1-2014,27.03.2014.

Tabela u okviru obrasca ponude,JN dobara,lekova sa liste A i A1-RFZO

Poziv za podnosenje ponuda,JN medicinskih pomagala,pelena-RFZO,26.03.2014.

Konkursna dokumentacija,JN medicinskih pomagala,pelena-RFZO,26.03.2014.

Poziv za podnosenje ponuda, javna nabavka lekova sa liste A i A1-RFZO,broj 1.1.2-2014,25.03.2014.

Konkursna dokumentacija,javna nabavka lekova sa liste A i A1-RFZO,25.03.2014.

Obavestavaju se svi potencijalni ponudjaci da se u potpunosti ponistava postupak javne nabavke broj 1.1.2/2014, javna nabavka lekova sa liste A i A1/RFZO I medicinskih pomagala/RFZO usled usvajanja Zahteva za zastitu prava kojim se osporava predmetna javna nabavka. Apoteka Vrsac, kao narucilac, ce ponovo raspisati javnu nabavku za predmetna dobra. U prilogu sledi Resenje o usvajanju Zahteva  za zastitu prava od strane narucioca.

Resenje o usvajanju Zahteva za zastitu prava

Odluka o dodeli ugovora,JNMV,partija 3,kese za pakovanje robe u apotekama,24.03.2014.

Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava,JN lekova sa liste A i A1-RFZO i medicinskih pomagala-RFZO,broj 1.1.2-2014,19.03.2014.

Odgovor na pitanje broj 4,JN lekova sa liste A i A1-RFZO i medicinskih pomagala-RFZO, broj 1.1.2-2014,18.03.2014.

Odgovor na pitanje broj 3,JN lekova sa liste A i A1-RFZO i medicinskih pomagala-RFZO,JN broj 1.1.2-2014,14.03.2014.

Poziv za podnosenje ponuda u postupku JNMV kancelarijskog materijala,partija 3, kese za pakovanje robe u apotekama,13.03.2014.

Konkursna dokumentacija, javna nabavka kancelarijskog materijala,partija 3-Kese za pakovanje robe u apotekama,13.03.2014.

Odgovor na pitanje broj 2,JN lekova sa liste A i A1-RFZO i medicinskih pomagala-RFZO, 12.03.2014.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru,JNMV kancelarijskog materijala, partija 4,10.03.2014.

Obavestenje o obustavi postupka JNMV kancelarijskog materijala, partija 3, 06.03.2014.

Odluka o obustavi postupka za partiju 3, JNMV kancelarijskog materijala,06.03.2014.

Odluka o dodeli ugovora, JNMV kancelarijskog materijala, partija 4,06.03.2014.

Poziv za podnosenje ponuda,JNMV usluga prevoza zaposlenih na posao i sa posla, 05.03.2014.

Konkursna dokumentacija,JNMV usluga prevoza zaposlenih na posao i sa posla, 05.03.2014.

Odgovor na pitanje br.1, JN lekova sa liste A i A1-RFZO i medicinskih pomagala-RFZO, JN br. 1.1.2-2014,26.02.2014.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru, javna nabavka kancelarijskog materijala, oblikovana po partijama, partija 1 i 2, 26.02.2014.

Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije, javna nabavka lekova sa liste A i A1-RFZO i medicinskih pomagala-RFZO, JN broj 1.1.2-2014,25.02.2014.

Konkursna dokumentacija,javna nabavka lekova sa liste A i A1-RFZO i medicinskih pomagala-RFZO, izmenjena,25.02.2014.

Tabela u okviru obrasca ponude-Prilog broj 1, javna nabavka lekova sa liste A i A1-RFZO i medicinskih pomagala-RFZO, JN broj 1.1.2-2014,24.02.2014.

Poziv za podnosenje ponuda,javna nabavka lekova sa liste A i A1-RFZO i medicinskih pomagala-RFZO, 24.02.2014.

Konkursna dokumentacija,javna nabavka lekova sa liste A i A1-RFZO i medicinskih pomagala-RFZO,24.02.2014.

Poziv za podnosenje ponuda, kancelarijski materijal oblikovan po partijama, 21.02.2014.

Konkursna dokumentacija, javna nabavka kancelarijskog materijala, oblikovana po partijama, 21.02.2014.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru, osiguranje imovine i zaposlenih, 18.02.2014.

Obavestenje o obustavi postupka za partije 3 i 4, Kancelarijski materijal, oblikovan po partijama, 18.02.2014.

Odluka o obustavi postupka za partije 3 i 4, javna nabavka kancelarijskog materijala, oblikovana po partijama, 13.02.2014.

Odluka o dodeli ugovora, javna nabavka kancelarijskog materijala, oblikovana po partijama, 13.02.2014.

Poziv za podnosenje ponuda, Javna nabavka kancelarijskog materijala, oblikovana po partijama, 31.01.2014.

Кonkursnа dokumentacija, javna nabavka kancelarijskog materijala, oblikovana po partijama, 31.01.2014.

Odluka o dodeli ugovora, osiguranje imovine i zaposlenih, 1.2.2.-2014

Odgovor na pitanje broj 1 za nabavku usluga osiguranja imovine i zaposlenih, 17.01.2014.

Prethodno obavestenje za javnu nabavku lekova sa liste A i A1-RFZO i medicinskih pomagala-RFZO,16.01.2014.

Poziv za podnosenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga osiguranja imovine i zaposlenih 13.01.2014.

Konkursna dokumentacija, javna nabavka male vrednosti – osiguranje imovine i zaposlenih, 13.01.2014

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда дана 10.09.2013.

Конкурсна документација ЈН 1-2-2013 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда,дана 10.09.2013.године

Табела у оквиру Обрасца понуде-Прилог бр.1,ЈН 1-2-2013,10.09.2013.године

Одговори на питања за ЈН 1-2-2013,дана 17.09.2013.године

Одговори на питања за ЈН 1-2-2013, дана 19.09.2013.године

Обавештење за преговоре за јавну набавку број 1-2-2013

Odluka o dodeli ugovora JN 1-2-2013

Tabela-broj pondera,JN 1-2-2013

Obavestenje o obustavi postupka JN 1-2-2013

Obavestenje o zakljucenim ugovorima, JN 1-2-2013

PREDHODNO OBAVESTENJE ZA OTVORENI POSTUPAK

Obavestenje o zakljucenim ugovorima, JN 1-1-2013

Obavestenje o obustavi postupka JN 1-1-2013

Odluka o dodeli ugovora JN 1-1-2013,30.09.2013.

Prilog br.1-Tabela broj pondera

Обавештење потенцијалним понуђачима о измени конкурсне документације дана 30.08.2013.године

6-Izmena Konkursnе dokumentacijе за отворени поступак 1-1-ЈН-2013-30.08.2013

Обавештење потенцијалним понуђачима о измени конкурсне документације дана 29.08.2013.године

Предмет: Обавештење о измени конкурсне документације

Обавештавају се сви потенцијални понуђачи да је дошло до измене конкурсне документације за јавну набавку добра-Набавка лекова са листе А и А1/РФЗО и медицинска помагала/РФЗО, ЈН бр. 1/1/2013, и то у погледу елемента критеријума „економски најповољнија понуда“ за доделу уговора- услови плаћања ( касса сконто) понуда  на 45, 60 и 90 дана табела у оквиру обрасца понуде прилог бр. 1.

5-Izmena-Konkursnе-dokumentacijе-за-отворени-поступак-1-1-ЈН-2013-29.08.2013.

Обавештење потенцијалним понуђачима о измени конкурсне документације-

4-Izmena-Konkursnе-dokumentacijе-за-отворени-поступак-1-1-ЈН-2013 (1)

Tабела у оквиру обрасца понуде-прилог-бр.1-Измењена дана 29.08.2013.године

табела у оквиру обрасца понуде-прилог бр.1

Обавештење потенцијалним понуђачима о измени конкурсне документације

3-Izmena-Konkursnе-dokumentacijе-за-отворени-поступак-1-1-ЈН-2013

ИЗМЕНА-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН 1-1-2013

Izmena-Jаvnа nаbаvkа fаrmаceutskih proizvodа, lekova sa liste A i A1/RFZO i medicinsko-tehničkа pomаgаlа/RFZO, redni broj JN 1/1/2013 , objavljeno dana 31.07.2013 godine .  Dostavljanje ponuda je do 09.09.2013. do 12,30 časova.  Javno otvaranje je istog dana u 13,00 časova u prostorijama Apoteke Vršac, Abraševićeva 32. Vršac.
Izmena -Konkursnе dokumentacijе за отворени поступак 1-1 ЈН 2013

Обавештење о измени конкурсне документације

2-Izmena-Konkursnе-dokumentacijе-за-отворени-поступак-1-1-ЈН-2013

Odgovori na pitanja br.1

Odgovori na pitanja br.2

Odgovori na pitanja br.3

Odgovori na pitanja br.4

Jаvnа nаbаvkа fаrmаceutskih proizvodа, lekova sa liste A i A1/RFZO i medicinsko-tehničkа pomаgаlа/RFZO, redni broj JN 01/2013

Jun 06th, 2013

Dostavljanje ponuda je do 13.06.2013. do 12,30 časova. Javno otvaranje je istog dana u 13,00 časova u prostorijama Apoteke Vršac, Abraševićeva 32. Vršac.
Pregovaranje će se održati 17.06.2013. u 13,00 časova u prostorijama Apoteke Vršac, Abraševićeva 32. Vršac

Izmena konkursne dokumentacije 1/2013 :
-Povećan je broj partija na 813, dodat je namirnica za enteralnu ishranu Nutridrink
-Uslovi za učešće u postupku javne nabavke, Obavezni uslovi, dodata je tačka 6.
 
Обавештење понуђачима са којима ће се вршити преговарање за набавку лекова  са Листе А и А1/ РФЗО и медицинских помагала/РФЗО, по партијама , у преговарачком поступка без објављивања  позива за подношење понуда ЈН 1/2013

Obavestenje o pokretanju-postupka JN 1-2013

Konkursna dokumentacija

2-Izmena konkursne dokumetacije JN-1-13

Tabela prilog 1

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

OBAVESTENJE ZA PREGOVORE-

rang lista ponudaca

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Ispravka odluke o dodeli ugovora.doc

2-ispravka odluke o dodeli ugovora

3-ispravka odluke o dodeli ugovora

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

rang lista ponudaca

Obavestenje ponudacima za nastavak postuka javne nabavke 1-13 Apoteka Vrsac

OBAVESTENJE-ZA-PREGOVORE za ponovljeni postupak-

Odluka o dodeli ugovora u ponovljenom postupku JN 1-2013