Nekad

Prvu apoteku kod “Spasitelja” u Vršcu osnovao je još 16.02.1784. godine apotekar Palevan. Posle njega menjali su se vlasnici: Kramer, Heleport, Schilder, Hercog, Kuchler i najzad Aleksandar Jovanović sa sinovima magistrima farmacije Dušanom i Svetislavom. Druga apoteka u Vršcu osnovana je 1821. godine i bila je u vlasništvu porodice Schilder. Treca apoteka na ovom području osnovana je 1877. godine u Dvorskoj ulici. Njen osnivač bio je Hercog Josef, a posle njega apotekom je upravljalo još nekoliko članova njegove porodice. U gravitacionom području bivšeg vršacko-belocrkvanskog sreza, pored 6 vršackih apoteka, do oslobođenja 1944. godine bilo je još devet apoteka, od kojih je 5 osnovano u XIX veku, jedna početkom XX veka, a 3 između dva svetska rata. Do 1944. godine u šest privatnih apoteka u Vršcu radilo je 13 farmaceuta, 18 apotekara laboranata i 5 spremačica. Dakle, ukupno 36 lica, uračunavši i vlasnike apoteka. Posle Drugog svetskog rata, oktobra 1944. godine konfiskovane su i zapečaćene 3 apoteke u Vršcu, čiji su vlasnici bili nemačke narodnosti. Došlo je do velike oskudice u lekovima i tako je 5. decembra 1944. godine dobijena saglasnost-naređenje o otvaranju prve javne apoteke u društvenoj svojini na teritoriji Vojvodine. Njen prvi naziv bio je “Vojna Apoteka”, da bi 1. septembra 1945. godine dobila naziv “Narodna apoteka”. Obim delatnosti apoteke ubrzo je zahtevao njeno preseljenje u novi, za tu svrhu adaptirani lokal u ul. Dvorska 5, što je izvršeno poslednjih dana septembra 1946. godine.

Sad

Sada je to Apoteka 1 u centru Vršca, ogranak Apoteke Vršac. Apotekarska služba u Vršcu među prvima u Pokrajini izvršila je integraciju apoteka u gradu, a kasnije i na vršackom području. Pri tome su apoteke nastojale da ostvare koordinaciju rada sa zdravstvenim ustanovama i dale značajna materijalna sredstva za razvoj zdravstva na vršackom području. Apoteka Vršac posluje kao samostalna zdravstvena ustanova od 1. maja 2008. godine. Do tada Apoteka je bila organizacioni deo Zdravstvenog centra Vršac.

Osnivač Apoteke Vršac je Opština Vršac i ova ustanova je osnovana za teritoriju opštine Opštine Vršac. Apoteka Vršac zapošljava zdravstvene radnike (specijaliste, dipl.farmaceute, dipl.farmaceute pripravnike i farmaceutske tehničare) i nezdravstvene radnike (VSS, VSS, SSS, NK).

Politika integrisanog sistema

Misija Apoteke Vršac
Sprovođenje primarne zdravstvene zaštite iz oblasti farmacije, očuvanje dobrog zdravlja svojih korisnika medicinskim snabdevanjem lekovima i medicinskim sredstvima koja ispunjavaju zahteve korisnika, zakona i drugih propisa, davanjem uputstva za njihovu upotrebu, izradom magistralnih lekova i praćenjem savremenih stručnih i naučnih dostignuća u oblasti farmakoterapije.
Vizija Apoteke Vršac
Liderska pozicija u apotekarstvu regiona sa strategijom razvoja u skladu sa principima i zahtevima Dobre apotekarske prakse. Formiranje visokoprofesionalnih timova zdravstvenih radnika koji će pružati kvalitetniju farmaceutsku zdravstvenu zaštitu.
Utvrđenu viziju Apoteka Vršac će ostvariti doslednom primenom sledećih principa :
-profesionalnom komunikacijom sa korisnicima
-promocijom zadravlja i prevencijom bolesti uz visok kvalitet pruženih usluga
-liderska uloga rukovodstva u ostvarivanju vizije organizacije
-potpunog angažovanja kreativnih sposobnosti svih zaposlenih za dobrobit organizacije i svakog zaposlenog
-praćenjem savremenih dostignuća u oblasti farmacije
-optimalno upravljanje značajnim aspektima životne sredine, značajnim rizicima za bezbednost i zdravlje na radu, štednja resurse i energije,
-preventivno delovanje i stalno poboljšavanje zaštite životne sredine,
-razmatranje mišljenja i sugestija svih zainteresovanih strana i zakonske regulative i preduzimanje odgovarajućih mera, u cilju unapređenja zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu,
-privrženost prevenciji povreda na radu i ugrožavanju zdravlja zaposlenih, kao i stalnom poboljšanju OHSAS učinka i OHSAS sistema upravljanja
-savremeni informacioni sistem koji prati potrebe Apoteke
-odlučivanja na osnovu analize podataka i informacija
-razvoja uzajamno korisnih odnosa sa dobavljačima
Integrisani sistem menadžmenta usklađen sa standardima
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007
omogućava nam da svoj posao radimo uvek dobro i na svakom mestu.

Delatnost Apoteke Vršac

– Promocija zdravlja, odnosno zdravstveno vaspitanje i savetovanje za očuvanje i unapređenje zdravlja pravilnom upotrebom lekova i određenih vrsta medicinskih sredstava koja ispunjavaju zahteve korisnika;

– Promet lekova na malo i određenih vrsta medicinskih sredstava, a na osnovu planova za nabavku lekova i medicinskih sredstava za redovne i vanredne potrebe;

– Praćenje savremenih stručnih i naučnih dostignuća u oblasti farmakoterapije i pružanje građanima, zdravstvenim radnicima, drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, kao i drugim zainteresovanim subjektima, informacije o lekovima i određenim vrstama medicinskih sredstava;

– Davanje pacijentima savete za pravilnu upotrebu lekova i određenih vrsta medicinskih sredstava, odnosno uputstva za njihovu pravilnu upotrebu;

– Izrada magistralnih i galenskih lekova;

– Snabdevanje građana dečijom hranom, dijetetskim proizvodima, određenim vrstama kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja;

– Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom;