Od 1. maja 2008. godine Apoteka Vršac postoji kao samostalna zdravstvena ustanova.

 

Apoteka Vršac posluje pod punim imenom:

Apotekarska ustanova “Аpoteka Vršac”, sa sedištem u Vršcu ul. Abraševićeva broj 32.

Telefon Apoteke:   013/830-261

 

E-mail: apotekavs@eunet.rs, direktor Apoteka Vršac: a.u.vrsac@hemo.net

Šifra delatnosti: 4773

Registarski broj: 390423607

Matični boj: 08884099

PIB: 105500703

U cilju postizanja dobre apotekarske prakse Apoteka II – u zgradi bolnice je odmah po osamostaljivanju Apoteke Vršac renovirana i dobija izgled Apoteke koja uliva poverenje i pruža profesionalne usluge.

    

Obezbeđen je i:

– prostor za obavljanje poverljivih razgovora, konsultacija (postavljanje pitanja i davanje saveta – “kutak za pacijente”) uz pomoć farmaceuta i odgovarajuće farmaceutske kuće. Sada se cela Apoteka odlikuje timskim radom farmaceuta i drugih nosioca primarne zdrastvene zaštite.

    

Sa vizijom da Apoteka Vršac bude dostupna celoj opštini Vršac, kao i mestima koje ne pripadaju Vršcu, ali su kilometrima bliža Vršcu nego matičnoj opštini krajem 2008. godine otpočele su sa radom Apoteke u već postojećim objektima sa kompletnim enterijerom u Gudurici, selu koje ima 4.000 stanovnika, a u kome Apoteka nije funkcionisala 10-ak godina.

    

Zatim u Izbištu, selu koje ima 3.000 stanovnika i koje okružuju niz manjih seoskih naselja sa starijom populacijom kojima je ova Apoteka najbliža. Ova Apoteka je sad po prvi put počela sa radom u novoj zgradi sa Domom Zdravlja koji tamo radi vise od 20-ak godina.

    

Da svojim stručnim radom i pružanjem farmaceutskih usluga zadržimo i održimo vodeću ulogu u Apotekarskoj praksi u ovom kraju, Apoteka Vršac je otvorila “Novu Apoteku” u ulici Stevana Mokranjca bb, u bivšoj garnizonskoj ambulanti, u Vršcu.

    

     

Pilot projekat, pokretna apoteka. Jedina pokretna apoteka u Evropi:

         

Novoadaptirana jedinica u Dvorskoj ulici u Vršcu, Apoteka je jedinstvena u Srbiji, donator je Moja Aporeka – Hemofarm.

        

    

Novootvorene apoteke u Kuštulju i Vlajkovcu:

    

Opravdanost otvaranja datih Apoteka nalazi se u:

– samoj potrebi i zadovoljstvu pacijenata;

– njihovom poverenju u naše Apoteke, u stručnost kadrova i pruženim uslugama;

– u dosadašnjoj konkurentskoj mreži OTC-proizvoda, dijetskih i kozmetičkih preparata;

– u dobroj snabdevenosti lekovima sa pozitivne liste;

– u raznovsnosti u pružanju usluga u smislu sprovođenja ranih akcija u cilju promocije i prevencije zdravlja.

 

V.d. direktora AU “Apoteka Vršac”: mr Željko Pešut